Constance Allanic

Constance Allanic is een veelzijdig artiste; zowel als muzikant, als ook als danseres staat zij met het ene been in de geleerde wereld van de historische uitvoeringspraktijk, en met het andere in de orale tradities en folklore.
Na haar harpstudie bij Erika Waardenburg studeerde zij viola da gamba bij Anneke Pols en specialiseerde zij zich, onder begeleiding van luitist Mike Fentross, in het reconstrueren van het spel op historische harpen en behaalde in 2004 haar diploma ‘Voortgezette Kunstopleiding Muziek’ (voor viola da gamba) met onderscheiding.
Vooral de Italiaanse viola bastdara en lirone, ten tijde van de overgang van renaissance naar barok en de Engelse 17e-eeuwse Lyra Viol en Division Viol hebben haar grote liefde, maar ook met de viola da gamba solo’s uit de Mattheus- en Johannespassion van Bach wist zij al menig hart te raken.
De historische harpen die zij bestudeert en bespeelt variëren van de laat-Middeleeuwse (ca.1400) ‘Gotische’ harp tot de Davidsharfe, een 18e-eeuwse Duitse chromatische harp, waarbij haar aandacht speciaal uitgaat naar de Italiaanse arpa doppia uit de eerste helft van de 17e eeuw.
Constance speelt als free-lancer bij oa. de Nederlandse Bachvereniging, Camerata Trajectina, Collegium 1704, Holland Baroque, de Düsseldorfer Hofmusik, Concerto Köln (als soliste in het harpconcert van Händel) en Das kleine Konzert.
In 2013 publiceerde zij haar eerste muziekboek, waarvoor zij haar ervaringen als Roma- (zigeuner-)muzikant en -danseres en als harpdocente bijeenbracht in een aantal aantrekkelijke arrangementen van zigeunermuziek voor de keltische harp. In 2016 maakte zij ook als cimbaliste de stap van traditionele naar geschreven muziek, door in een nieuw gecomponeerde opera de cimbalompartij voor haar rekening te nemen.
Constance Allanic is docente aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij masterstudenten begeleidt bij hun research en lesgeeft in historische harp en praktische harmonie.